Vastuullinen seura

Hyvä hallinto

Seuran johtokunta noudattaa hyvää hallintotapaa. Johtokunta vastaa seuran taloudesta ja huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen. Johtokunta pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan seuratoiminnan laadun kehittymisen sekä jatkuvuuden.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Lappeenrannan Voimistelijoiden seuratoiminnassa noudatetaan jäsenten ja työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kaikki saavat yhtäläisesti harrastaa, kilpailla, vaikuttaa ja näkyä eikä ketään syrjitä. Seura edistää jäsenten ja työntekijöiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua.

Turvallinen toimintaympäristö

Lappeenrannan voimistelijat haluavat toiminnallaan varmistaa, että kaikki toimijat niin lapset, nuoret ja aikuisetkin ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Pyrimme takaamaan harrastajille ja työntekijöille turvallisen toimintaympäristön.

Epäasiallinen Käytös

Lappeenrannan voimistelijoilla ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä toiminnassa mukana olevilta. Me puutumme jokaiseen epäasiallisen käytökseen seuran toimintaohjeiden mukaisesti kts ”seuran säännöt”. Vastuuhenkilö lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa harjoituksiin liittyvissä tilanteissa on valmennus- ja ryhmätoimintavastaava Taru Nikkinen

Otathan heti yhteyttä, jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä seuramme toiminnassa. Yhteyshenkilöt kuuntelevat ja ottavat jokaisen huolen vakavasti. Kaikki valitukset ja huomatut epäkohdat käsitellään seuran sääntöjen mukaisesti ja kaikkia osapuolia kuullaan ennen jatkotoimenpiteistä päättämistä.

Jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä tai muuta huonoa kohtelua ota yhteyttä: Taru Nikkiseen p. 040 125 3854. Jos valituksesi koskee seuran johtoa tai seuran työntekijöiden toimintaa, niin ole yhteydessä seuramme johtokuntaan puheenjohtaja Jenna Tynkkynen p. 050 4345 373.

Et ole yksin palvelu auttaa epäasiallisen käytöksen torjunnassa

Etusivu – Et ole yksin palvelu työskentelee turvallisen urheilun edestä

Ympäristö ja ilmasto

Lappeenrannan Voimistelijat huomioivat ympäristövastuun ja kehottaa harrastajia ja työntekijöitä käyttämään mahdollisimman paljon julkista liikennettä ja kulkemaan harjoituksiin myös pyörällä tai jalan. Kisamatkat järjestetään yhteiskuljetuksin ja myös valmentajat hyödyntävät yhteiskyytejä. Seuran hallinto on täysin sähköistetty.